Mohammad Hatta: Untuk Negeriku

trilogi untuk negeriku bung hatta

Mohammad Hatta. Nama yang begitu populer. Bersama Soekarno, ia didapuk menjadi pemimpin negeri. Fotonya sering muncul di buku-buku sejarah. Aku tak tahu pasti bagaimana peran keduanya bagi kemerdekaan Indonesia. Aku hanya mengenal sebatas wakil presiden pertama. Itu saja. Betapa berdosanya aku ini!

Ketidaktertarikanku terhadap sejarah, membuatku tidak mengenalnya. Kini, setelah tiga bukunya aku tamatkan, aku paham. Ia begitu besar jasanya bagi negeri ini. Ia salah satu pemuda Indonesia yang cerdas, sejak kecil sudah berkawan dengan buku. Ia sangat beruntung bisa mengeyam pendidikan hingga ke Belanda. Ya, ia bersekolah hingga ke negara yang sedang menjajahnya.

Di buku pertama yang diberi judul Bukittinggi – Rotterdam Lewat Betawi, ia bercerita masa kecilnya. Bersama keluarga dengan latar belakang Islam yang kuat, ia menempuh pendidikan dasar hingga menjadi doktor di Belanda. Ia pun bercerita detail bagaimana proses ia belajar mulai kanak-kanak hingga hijrah ke Belanda. (more…)